Syndrom Li-Fraumeni

Syndrom Li-Fraumeni (OMIM: 151623)

 • Syndrom zvýšeného rizika vzniku nádorového onemocnění
 • Patří mezi hereditární nádorové syndromy
 • Mutace TP53 (17p13.1) tumor-supresorového genu
 • Vysoce variabilní fenotyp:
 • Osteosarkomy a sarkomy měkkých tkání
 • Karcinom prsu
 • Adenokarcinom dřeně nadledvin
 • Nádory CNS
 • Leukémie
 • Častý výskyt nádorů v rodině ("nádorové rodiny")
 • Velmi časný nástup nádorového onemocnění
 • Možná i asociace s mutací CHEK2 genu (22q12.1)
 • TP53 - "strážce genomu"
 • Protein p53 reaguje na poškození jaderné DNA:
  1. Zastavení buněčného cyklu v G1 fázi (via p21 - CDK inhibitor)
  2. Indukce opravy DNA (via GADD45)
  3. Indukce apoptózy (via BAX)

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku