Transverze

Transverze patří mezi substituce, tedy bodové mutace kdy dochází k záměně jednoho nukleotidu za jiný. V případě transverze jde konkrétně o záměnu purinové báze za pyrimidinovou nebo pyrimidinové za purinovou. Opakem je tranzice.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku