Tranzice

Tranzice patří mezi substituce, tedy bodové mutace kdy dochází k záměně jednoho nukleotidu za jiný. V případě tranzice jde konkrétně o záměnu purinové báze za purinovou nebo pyrimidinové za pyrimidinovou. Opakem je transverze.

Zpět do slovníčku

Sdílejte tuto stránku