Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou látky obsahující ve své molekuly dvě speciální skupiny a to sice karboxylovou (COOH) a aminovou (NH2). Aminokyseliny tvoří základní stavební jednotku peptidů a bílkovin. V naprosté většině případů nacházíme aminokyseliny v živých organizmech v jejich levotočivé formě (L-aminokyseliny). Chemické vlastnosti konkrétní aminokyseliny silně závisí na jejím postranním řetězci.

Obrázek 1 - Obecný vzorec aminokyseliny
AminoAcidball

V živých organizmech můžeme najít základních 20 (proteinotvorných) aminokyselin. V abecedním pořadí jsou to tyto:

 • Alanin - Ala (A)
 • Arginin - Arg (R)
 • Asparagin - Asn (N)
 • Cystein - Cys (C)
 • Fenylalanin - Phe (F)
 • Glycin - Gly (G)
 • Glutamin - Gln (Q)
 • Histidin - His (H)
 • Isoleucin - Ile (I)
 • Kyselina asparagová - Asp (D)
 • Kyselina glutamová - Glu (E)
 • Leucin - Leu (L)
 • Lysin - Lys (K)
 • Methionin - Met (M)
 • Prolin - Pro (P)
 • Serin - Ser (S)
 • Threonin - Thr (T)
 • Tryptofan - Trp (W)
 • Tyrozin - Tyr (Y)
 • Valin - Val (V)

Tyto aminokyseliny jsou standardně kódovány v univerzálním genetickém kódu a jsou využívány v proteosyntéze - jak je popsáno v kapitole translace. Mimo to ovšem existují ještě další dvě aminokyseliny, které jsou k tomuto seznamu přiřazovány - jsou to selenocystein a pyrolysin.

Selenocystein, někdy označovaný též jako "21. aminokyselina" obsahuje ve své molekule Selen a je součástí několika enzymů. Je kódovaný (za speciálních podmínek) kodonem UGA, který za normálních okolností funguje jako STOP kodon.

Pyrolysin se vzácně vyskytuje v určitých proteinech u některých prokaryotních organizmů.

Peptidová vazba

Peptidová vazba je druhem chemické kovalentní vazby. Vzniká mezi dvěma aminokyselinami, přesněji mezi karboxy-skupinou jedné a amino-skupinou druhé aminokyseliny. Při této reakci vzniká molekula vody.

Obrázek 2 - Vznik dipeptidu
Amidbildung

Přehled

Obrázek 3 - Přehled základních 21 aminokyselin
Amino Acids

Sdílejte tuto stránku