Slovník

Název článku Aktualizovánoikona řazení Kategorie
Syndrom 12. Září 2010 - 23:59 Klinická genetika, Slovník
Alela 13. Září 2010 - 0:02 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Genofond 13. Září 2010 - 0:02 Obecná genetika, Populační genetika, Slovník
Autozomy 13. Září 2010 - 17:55 Cytogenetika, Klinická genetika, Slovník
Apoptóza 13. Září 2010 - 20:33 Buněčná biologie, Klinická genetika, Slovník
Anafáze 13. Září 2010 - 20:41 Slovník
B generace 13. Září 2010 - 21:02 Obecná genetika, Populační genetika, Slovník
Barrovo tělísko 13. Září 2010 - 21:48 Cytogenetika, Klinická genetika, Slovník
Bivalent 13. Září 2010 - 21:59 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Backcross 13. Září 2010 - 23:10 Obecná genetika, Populační genetika, Slovník
cDNA 13. Září 2010 - 23:16 Genetické inženýrství, Molekulární genetika, Slovník
Caenorhabditis elegans 14. Září 2010 - 22:49 Genomika, Slovník
Crossing-over 14. Září 2010 - 23:02 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
CVS 14. Září 2010 - 23:15 Cytogenetika, Klinická genetika, Slovník
Plod 15. Září 2010 - 0:05 Embryologie, Klinická genetika, Slovník
Embryo 15. Září 2010 - 0:07 Embryologie, Klinická genetika, Slovník
Adenin 21. Září 2010 - 16:10 Molekulární genetika, Slovník
Cytosin 21. Září 2010 - 23:15 Molekulární genetika, Slovník
Denaturace 22. Září 2010 - 10:47 Genetické inženýrství, Molekulární genetika, Slovník
DGGE 22. Září 2010 - 10:51 Genetické inženýrství, Klinická genetika, Molekulární genetika, Slovník
Dihydrouridin 22. Září 2010 - 10:55 Molekulární genetika, Slovník
Diktyotene 22. Září 2010 - 11:37 Buněčná biologie, Cytogenetika, Klinická genetika, Slovník
Diplotene 22. Září 2010 - 18:16 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Disjunkce 22. Září 2010 - 20:11 Cytogenetika, Slovník
Drosophila melanogaster 22. Září 2010 - 20:24 Cytogenetika, Genomika, Slovník
Eufenika 23. Září 2010 - 13:46 Obecná genetika, Slovník
Eugenika 23. Září 2010 - 13:50 Obecná genetika, Slovník
Telomera 27. Duben 2011 - 22:05 Cytogenetika, Molekulární genetika, Slovník
Centromerický index 27. Duben 2011 - 22:18 Cytogenetika, Slovník
Centromera 27. Duben 2011 - 22:20 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Karyotyp 28. Duben 2011 - 11:47 Cytogenetika, Obecná genetika, Slovník
Genotyp 9. Květen 2011 - 15:23 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Adamsův-Oliverův syndrom 18. Květen 2011 - 13:24 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Arabidopsis thaliana 18. Květen 2011 - 13:41 Genomika, Slovník
Gen 25. Květen 2011 - 22:56 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Genová exprese 17. Červenec 2011 - 13:12 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Genokopie 17. Červenec 2011 - 16:05 Klinická genetika, Obecná genetika, Slovník
DNA 18. Červenec 2011 - 22:01 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
RNA 18. Červenec 2011 - 22:02 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Telomeráza 24. Srpen 2011 - 9:40 Cytogenetika, Molekulární genetika, Slovník
Hydrocefalus 24. Srpen 2011 - 22:35 Klinická genetika, Slovník, Vrozené vady
Fanconiho anémie 25. Srpen 2011 - 11:17 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Bloomův syndrom 25. Srpen 2011 - 11:18 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Turnerův syndrom 25. Srpen 2011 - 11:18 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník, Vrozené vady
Ataxia teleangiectasia 25. Srpen 2011 - 11:30 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Tuberózní skleróza 25. Srpen 2011 - 12:36 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Familiární karcinom žaludku 25. Srpen 2011 - 12:40 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Hereditární papilární karcinom ledviny 25. Srpen 2011 - 12:41 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Peutz–Jeghersův syndrom 25. Srpen 2011 - 12:46 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Cowdenův syndrom 25. Srpen 2011 - 12:52 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Familiární maligní melanom 25. Srpen 2011 - 12:57 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Mnohočetná endokrinní neoplázie 25. Srpen 2011 - 13:09 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Syndrom Von Hippel-Lindau 25. Srpen 2011 - 13:23 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Hereditární nepolypózní kolerektální karcinom 25. Srpen 2011 - 14:16 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Familiární adenomatózní polypóza 25. Srpen 2011 - 14:22 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Neurofibromatóza, typ 2 25. Srpen 2011 - 14:55 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Neurofibromatóza, typ 1 25. Srpen 2011 - 14:58 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Hereditární karcinom prsu a ovarií 25. Srpen 2011 - 15:07 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Retinoblastom 25. Srpen 2011 - 15:11 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Syndrom Li-Fraumeni 25. Srpen 2011 - 21:20 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Wilmsův tumor 25. Srpen 2011 - 21:27 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
Knudsonova teorie dvou zásahů 25. Srpen 2011 - 22:31 Klinická genetika, Molekulární genetika, Slovník
Genom 27. Srpen 2011 - 22:08 Genomika, Obecná genetika, Slovník
Genomika 27. Srpen 2011 - 22:12 Genomika, Obecná genetika, Slovník
Sekvenace 27. Srpen 2011 - 22:16 Genomika, Molekulární genetika, Slovník
Gonozomy 27. Srpen 2011 - 22:23 Buněčná biologie, Cytogenetika, Obecná genetika, Slovník
Guanin 27. Srpen 2011 - 22:32 Molekulární genetika, Slovník
HA 27. Srpen 2011 - 22:36 Genetické inženýrství, Klinická genetika, Slovník
Heteroduplex 27. Srpen 2011 - 22:49 Molekulární genetika, Slovník
Haplotyp 27. Srpen 2011 - 22:59 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Hemizygot 27. Srpen 2011 - 23:04 Obecná genetika, Slovník
Heterozygot 27. Srpen 2011 - 23:07 Obecná genetika, Slovník
Homozygot 27. Srpen 2011 - 23:12 Obecná genetika, Slovník
Složený heterozygot 27. Srpen 2011 - 23:12 Klinická genetika, Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Histony 27. Srpen 2011 - 23:18 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
HLP 27. Srpen 2011 - 23:25 Buněčná biologie, Mikrobiologie, Slovník
Homeoboxové geny 27. Srpen 2011 - 23:30 Molekulární genetika, Slovník
HUGO 27. Srpen 2011 - 23:43 Genetika člověka, Genomika, Slovník
Euchromatin 27. Srpen 2011 - 23:54 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Heterochromatin 27. Srpen 2011 - 23:54 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Hybridizace 28. Srpen 2011 - 0:01 Genetické inženýrství, Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Chiazmata 28. Srpen 2011 - 9:27 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Inbreeding 28. Srpen 2011 - 10:40 Obecná genetika, Slovník
Genomický imprinting 28. Srpen 2011 - 10:52 Molekulární genetika, Slovník
Inozin 28. Srpen 2011 - 10:57 Molekulární genetika, Slovník
Intron 28. Srpen 2011 - 11:01 Molekulární genetika, Slovník
Exon 28. Srpen 2011 - 11:03 Molekulární genetika, Slovník
FISH 28. Srpen 2011 - 11:08 Cytogenetika, Klinická genetika, Slovník
ISH 28. Srpen 2011 - 11:14 Molekulární genetika, Slovník
IVF 28. Srpen 2011 - 11:16 Genetika člověka, Klinická genetika, Slovník
Karcinogen 28. Srpen 2011 - 11:22 Klinická genetika, Slovník
Karcinogen 28. Srpen 2011 - 11:22 Klinická genetika, Slovník
Kolchicin 28. Srpen 2011 - 11:34 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Dysplázie 28. Srpen 2011 - 11:51 Klinická genetika, Slovník, Vrozené vady
Metafáze 28. Srpen 2011 - 12:01 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Profáze 28. Srpen 2011 - 12:06 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Telofáze 28. Srpen 2011 - 12:08 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
mRNA 28. Srpen 2011 - 12:40 Molekulární genetika, Slovník
mtDNA 28. Srpen 2011 - 18:09 Buněčná biologie, Molekulární genetika, Slovník
Nekróza 28. Srpen 2011 - 18:20 Buněčná biologie, Slovník
Mus musculus 28. Srpen 2011 - 18:20 Genetické inženýrství, Slovník
Nondisjunkce 28. Srpen 2011 - 21:54 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Nukleoid 28. Srpen 2011 - 21:58 Mikrobiologie, Molekulární genetika, Slovník
Nukleolus 28. Srpen 2011 - 22:02 Buněčná biologie, Cytogenetika, Molekulární genetika, Slovník
Nukleozom 28. Srpen 2011 - 22:15 Molekulární genetika, Slovník
Nukleus 28. Srpen 2011 - 22:32 Buněčná biologie, Slovník
Onkogeny 28. Srpen 2011 - 22:34 Klinická genetika, Molekulární genetika, Slovník
Oocyt 28. Srpen 2011 - 22:45 Embryologie, Genetika člověka, Slovník
Gameta 28. Srpen 2011 - 22:47 Embryologie, Genetika člověka, Slovník
Operon 28. Srpen 2011 - 23:12 Mikrobiologie, Molekulární genetika, Slovník
F1 generace 28. Srpen 2011 - 23:18 Obecná genetika, Slovník
P generace 28. Srpen 2011 - 23:18 Obecná genetika, Slovník
Malformace 28. Srpen 2011 - 23:44 Klinická genetika, Slovník, Vrozené vady
Deformace 28. Srpen 2011 - 23:44 Klinická genetika, Slovník, Vrozené vady
Disrupce 28. Srpen 2011 - 23:45 Klinická genetika, Slovník, Vrozené vady
Pachytene 29. Srpen 2011 - 17:34 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
PCR 29. Srpen 2011 - 22:28 Genetické inženýrství, Molekulární genetika, Slovník
PKU 29. Srpen 2011 - 22:30 Klinická genetika, Slovník
Polymorfizmus 29. Srpen 2011 - 22:33 Molekulární genetika, Slovník
pre-mRNA 29. Srpen 2011 - 22:36 Molekulární genetika, Slovník
Prometafáze 29. Srpen 2011 - 22:39 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Promotor 29. Srpen 2011 - 22:44 Molekulární genetika, Slovník
Proband 29. Srpen 2011 - 22:47 Genetika člověka, Klinická genetika, Slovník
Pseudouridin 29. Srpen 2011 - 22:49 Molekulární genetika, Slovník
Rattus norvegicus 29. Srpen 2011 - 22:57 Genetické inženýrství, Slovník
Renaturace 29. Srpen 2011 - 23:00 Molekulární genetika, Slovník
Retroviry 29. Srpen 2011 - 23:07 Mikrobiologie, Molekulární genetika, Slovník
RFLP 29. Srpen 2011 - 23:37 Genetické inženýrství, Klinická genetika, Molekulární genetika, Slovník
rRNA 29. Srpen 2011 - 23:43 Molekulární genetika, Slovník
Xeroderma pigmentosum 30. Srpen 2011 - 9:51 Genetické choroby, Klinická genetika, Slovník
AIDS 30. Srpen 2011 - 10:10 Mikrobiologie, Slovník
SNP 30. Srpen 2011 - 13:16 Genetika člověka, Molekulární genetika, Slovník
snRNA 30. Srpen 2011 - 13:25 Molekulární genetika, Slovník
Spermie 30. Srpen 2011 - 13:29 Embryologie, Genetika člověka, Slovník
SSCP 30. Srpen 2011 - 13:41 Genetické inženýrství, Klinická genetika, Molekulární genetika, Slovník
Syncytium 30. Srpen 2011 - 14:00 Buněčná biologie, Slovník
TATA-box 30. Srpen 2011 - 17:45 Molekulární genetika, Slovník
Thymin 30. Srpen 2011 - 23:18 Molekulární genetika, Slovník
tRNA 30. Srpen 2011 - 23:49 Molekulární genetika, Slovník
Tumor-supresorové geny 31. Srpen 2011 - 10:27 Buněčná biologie, Klinická genetika, Slovník
Uracil 1. Září 2011 - 0:54 Molekulární genetika, Slovník
Zygota 5. Září 2011 - 10:52 Embryologie, Slovník
Inverze 29. Září 2011 - 9:12 Cytogenetika, Slovník
Holocentrický chromozom 29. Září 2011 - 9:42 Cytogenetika, Slovník
Izochromozom 29. Září 2011 - 11:28 Cytogenetika, Slovník
Marker 29. Září 2011 - 22:45 Cytogenetika, Klinická genetika, Slovník
ICBDSR 29. Září 2011 - 23:21 Klinická genetika, Slovník
EUROCAT 30. Září 2011 - 10:38 Klinická genetika, Slovník
Fenotyp 2. Říjen 2011 - 22:42 Obecná genetika, Slovník
Watsonův syndrom 5. Říjen 2011 - 23:21 Genetické choroby, Slovník, Vrozené vady
Prenatální 6. Říjen 2011 - 22:34 Slovník
Antenatální 6. Říjen 2011 - 22:41 Slovník
Postnatální 6. Říjen 2011 - 22:50 Slovník
Kongenitální 6. Říjen 2011 - 22:53 Slovník
Perinatální 7. Říjen 2011 - 22:44 Slovník
Haploidní 8. Říjen 2011 - 14:29 Cytogenetika, Obecná genetika, Slovník
Diploidní 8. Říjen 2011 - 16:17 Cytogenetika, Obecná genetika, Slovník
Dědivost 9. Říjen 2011 - 12:07 Obecná genetika, Slovník
Nová mutace 9. Říjen 2011 - 13:37 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník
Organela 9. Říjen 2011 - 14:57 Buněčná biologie, Slovník
Ribozomy 9. Říjen 2011 - 14:59 Buněčná biologie, Slovník
Mitochondrie 9. Říjen 2011 - 15:15 Buněčná biologie, Slovník
Chloroplasty 9. Říjen 2011 - 15:15 Buněčná biologie, Slovník
Amniocentéza 9. Říjen 2011 - 23:52 Klinická genetika, Slovník
Sekvence 10. Říjen 2011 - 0:00 Klinická genetika, Molekulární genetika, Slovník
rDNA 15. Říjen 2011 - 22:08 Molekulární genetika, Slovník
Leptotene 16. Říjen 2011 - 11:01 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Pyrolysin 16. Říjen 2011 - 11:10 Buněčná biologie, Molekulární genetika, Slovník
Selenocystein 16. Říjen 2011 - 11:40 Buněčná biologie, Molekulární genetika, Slovník
Zygoten 16. Říjen 2011 - 11:49 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Heteromorfizmus 30. Říjen 2011 - 23:35 Cytogenetika, Slovník
Kinetochora 13. Listopad 2011 - 20:28 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Bakteriofágy 28. Listopad 2011 - 21:03 Genetické inženýrství, Mikrobiologie, Slovník
Predispozice 6. Prosinec 2011 - 6:38 Slovník
Transverze 6. Prosinec 2011 - 6:47 Molekulární genetika, Slovník
Tranzice 6. Prosinec 2011 - 6:47 Molekulární genetika, Slovník
Substituce 6. Prosinec 2011 - 6:47 Molekulární genetika, Slovník
Heteróza 1. Leden 2012 - 20:24 Obecná genetika, Slovník
Epikantus 12. Únor 2012 - 20:29 Klinická genetika, Slovník
Genetická konzultace 15. Červen 2012 - 14:40 Klinická genetika, Slovník
Chromatin 4. Listopad 2012 - 21:22 Buněčná biologie, Cytogenetika, Slovník
Lokus 18. Únor 2013 - 12:59 Molekulární genetika, Obecná genetika, Slovník

Syndikovat obsah